Peking, Meneer Li Baotian

 

Meneer Li Baotian is zestig jaar oud en geboren in Peking. Op zesjarige leeftijd is hij met zijn familie naar een plaats dicht bij Binnen-Mongolië in de Jilin provincie verhuisd. Dit was het gevolg van de destijds groeiende overbevolking in Peking; mensen werden gedwongen de stad te verlaten. Meneer Li herinnert zich dat hij als kind leed onder de wind en zandstormen ieder jaar. Zijn vrouw is Mongoolse en hij heeft twee zonen (34 en 33) en een dochter (30). De familie verhuisde weer naar Peking in 1999, maar het leven was hard en de familie keerde, behalve meneer Li zelf, terug naar de Jilin provincie.

 

Zijn hele familie leidt nu een boerenbestaan en verbouwt graangewassen; vooral tarwe. Hij zelf leeft nog steeds in Peking en werkt als bewaker. Het is zijn taak om toe te zien op bouwmaterialen voor elektriciteitsmasten. De afgelopen vier jaar heeft hij steeds dezelfde voorraad metalen componenten bewaakt. Hij werkt van 10 uur ‘s avonds to 4 uur ‘s ochtends. Zwaar werk kan hij op zijn leeftijd niet meer aan.

 

Terugdenkend aan zijn jeugd heeft hij vooral goede herinneringen aan de kleuterschool, en met name aan het vuurwerk. Hij herinnert zich een soort vuurwerk met de naam “de oude man met de muts”. Als je het topje van de muts ontstak, bloeide er als het ware het vuurwerk uit. Erg grappig vond hij.

 

In 1958 werd de mus gekenmerkt als één van de “vier ongediertes” (*). De overheid vaardigde een bevel uit dat iedereen mussen moest doden. Mensen stopten met werken en klommen op de daken of op andere plaatsen om de mussen schrik aan te jagen met rotjes, gongs, drums en andere lawaai makende spullen om de mussen vervolgens te vangen en te doden. De meeste mussen hadden geen mogelijkheid meer zich te verbergen en vielen uiteindelijk, uitgeput van het vliegen, dood neer. Meneer Li heeft nog steeds levendige herinneringen aan deze periode.

 

Meneer Li vertelt dat zijn oorspronkelijk naam Li Xiaoping was, maar hij moest deze naam veranderen omdat een beroemd politiek leider,  Deng Xiaoping, dezelfde voornaam had. Zijn nieuwe naam werd Li Baotian en is afgeleid van de slogan “hou het rode (Mao’s) boek in de hand en zaai de revolutie”. Het gebeurde ook in die dagen dat zijn vader werd doodgeschoten.

Later heeft de overheid zijn vader postuum gerehabiliteerd, hem een eerbare begrafenis gegeven en zijn familie geld en sympathiebetuigingen gestuurd.

 

 

(*) De “Vier Ongediertes campagne” heeft een lange geschiedenis. De campagne staat ook bekend als de “Grote mussencampagne” en als de “Chinese mussenoorlog”. Op 12 februari 1958 vaardigde het Centraal Committee van de Partij de “dood vier ongediertes (Chusihai) instructies ten behoeve van de  hygiëne” uit. Het doel was om vier diersoorten, die als schadelijk voor de gezondheid werden beschouwd, binnen 10 jaar uit te roeien: vliegen, muggen, ratten en mussen. In 1960 werd de mus gerehabiliteerd toen het begon te dagen dat mussen meer insecten aten dan graan van de velden pikten. Vooral de locust (een soort sprinkhaan), nu zonder natuurlijke vijand, vernietigde gewassen op grote schaal. De mus werd in het rijtje van vier vervangen door de wandluis en de vier ongediertes waren vanaf dat moment: vliegen, muggen, ratten en wandluizen. In 1998 werd in enkele lokale campagnes de wandluis vervangen door de kakkerlak.

 

 


1 antwoord naar “Peking, Meneer Li Baotian”

  1. gerrie zegt:

    Boeiend verhaal.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *